नवीन सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प वाचण्यासाठी येथे टीचकी मारा भाग 1 भाग 2

पुढील पावसाळी अधिवेशन 13 जुलै, 2015 ला मुंबईत होईल.


Friday, September 28, 2012

विजय पांढरे यांचे अभियंत्यांना आवाहन

विजय पांढरे यांनी २१ सप्टेंबर, २०१२ रोजी होणाऱ्या अभियंता महासंघाच्या बैठकीपूर्वी सर्व संबंधित अभियंत्यांसमोर पत्राद्वारे मांडलेली स्वत:ची बाजू.
No comments:

Post a Comment